بیمه زندگی

بیمه عمر (خطر فوت):

 • بیمه عمر زمانی انفرادی و گروهی: در این نوع بیمه، خطر فوت شخص بیمه شده مورد تامین قرار می‌گیرد. یعنی در صورت فوت شخص بیمه‌شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه، سرمایه بیمه مندرج در بیمه‌نامه به شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا استفاده‌کنندگان تعیین شده در بیمه‌نامه پرداخت می‌شود.بیمه عمر زمانی ممکن است برای مدتی کوتاه (۲ یا ۳ سال) یا برای مدت طولانی (۱۰ یا ۲۵ سال) منعقد شود. گاهی نیز بیمه نامه عمر زمانی برای مدت یک سال منعقد شده و هر سال با پرداخت حق بیمه بر اساس نرخ روز تمدید می شود. بیش‌ترین سن مورد تعهد شرکت بیمه‌گر با احتساب مدت بیمه‌نامه در این نوع بیمه ۷۰ سال تمام است.
 • بیمه عمر مانده بدهکار اعم از انفرادی و گروهی: بیمه عمر مانده بدهکار نوعی بیمه عمر خطر فوت است که برای تضمین اقساط مانده وام در صورت فوت وام گیرنده به کار می رود. این بیمه بیش‌تر مورد نیاز بانک‌های وام‌دهنده (بانک‌های رهنی و موسسات مالی و اعتباری) و گیرندگان وام است تا در صورت فوت وام‌گیرنده تحت پوشش (بیمه شده) در مدت قرارداد، اقساط باقی‌مانده وام از طرف شرکت بیمه یک جا به بانک یا موسسه وام‌دهنده پرداخت گردد و وثیقه مورد رهن آزاد شده و در اختیار ورثه یا استفاده‌کنندگان قرار گیرد. بیش‌ترین سن مورد تعهد شرکت بیمه گر با احتساب مدت بیمه نامه در این نوع بیمه نیز ۷۰ سال تمام است.

بیمه عمر و پس انداز:

بیمه جامع عمر و پس‌انداز یکی از مهم‌ترین رشته‌های بیمه‌ای اشخاص است و قراردادی است که به موجب آن شرکت بیمه‌گر در قابل دریافت حق‌ بیمه از بیمه‌گذار (که شامل حق‌بیمه بابت خطر فوت و هزینه های جانبی است و بخش پس‌اندازی دیگری در حق بيمه که اندوخته ریاضی نامیده می‌شود، نیز در آن وجود دارد)، متعهد می‌گردد در هر زمان افزون بر پرداخت اندوخته بیمه‌نامه با سود متعلقه، در صورت فوت بیمه‌شده، سرمایه مورد تعهد (فوت، حادثه و موارد مشابه) را نیز به استفاده‌کنندگان تعیین شده از طرف بیمه‌گذار بپردازد.

شرایط بیمه عمر و پس انداز:

پوشش فوت: بازه سنی از تولد تا ۸۰ سالگی

 • میزان سرمایه: از ۱ تا ۲۵ برابر حق بیمه سالانه، حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۵ میلیارد ریال، (از تولد تا ۱۵ سالگی سرمایه حداکثر تا ۱۸ برابر حق بیمه و تا سقف ۲ میلیارد ریال)
 • شیوه پرداخت حق بیمه: سالانه، ۶ ماهه، ۳ ماهه، ماهانه (در فروش گروهی)
 • مدت بیمه‌نامه: ۵ تا ۳۰ سال
 • حق بیمه: حداقل سالانه ۴ میلیون ریال (در روش ماهیانه – صرفا برای فروش گروهی: با حداقل قسط ۵۰۰ هزار ریالی جمعا ۶ میلیون ریال در سال)
 • ضریب افزایش سالانه حق بیمه: صفر، ۱۰٪، ۱۵٪ ، ۲۰٪ و ۲۵٪
 • افزایش سالانه سرمایه فوت: سفر، ۵٪، ۱۰٪، ۱۵٪ و ۲۰٪ (به انتخاب بیمه گذار)
 • امکان واریز متفرقه (پرداخت وجوه افزون بر حق بیمه): از ۵ تا ۵۰۰ میلیون ریال، طی مدت بیمه نامه
 • نرخ سود علی‌الحساب (طبق آیین نامه ۶۸/۲): در ۲ سال نخست ۱۶٪، در ۲ سال دوم ۱۳٪ و در سال‌های بعدی ۱۰٪
 • تامین مالی (وام) از محل بازخرید: پس از پرداخت کامل ۲ سال حق بیمه و حداکثر تا ۹۰٪ ارزش بازخرید به شرط نبود قسط معوق
 • امکان برداشت از محل بازخرید: پس از پرداخت کامل ۲ سال حق بیمه و حداکثر تا ۹۰٪ ارزش بازخرید
 • ارزش بازخرید: از سال نخست تا پنجم بیمه نامه به ترتیب برابر ۹۰، ۹۲، ۹۴، ۹۶ و ۹۸ درصد و پس از آن به میزان ۱۰۰٪ اندوخته
 • اعتبار بیمه‌نامه: در صورت پرداخت نامنظم حق بیمه، فقط تا زمان تکافوی اندوخته
 • خسارت فوت قابل پرداخت: سرمایه فوت به علاوه اندوخته در تاریخ پرداخت خسارت
 • صرفه‌های مالیاتی (معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ ق. م. م.): صدور “گواهی مالیاتی” با درخواست بیمه‌گذار
 • معافیت از آزمایش‌های پزشکی: افراد تا سن ۵۵ سال و تا سقف ۷۵۰ میلیون ریال و افراد بیش از ۵۵ سال تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال از آزمایش‌های پزشکی معاف بوده و بر اساس خود اظهاری بیمه‌نامه صادر می‌شود. برای سایر موارد طبق بخش‌نامه نظام غربال‌گری و مدیریت ریسک اقدام می‌شود.
 • پوشش حادثه و بسته تکمیلی: برای هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی، بدون قصد و اراده بیمه‌شده

پوشش فوت ناشی از حادثه: برای بازه سنی ۴ تا ۸۰ سالگی

 • میزان سرمایه: از ۱ تا ۴ برابر سرمایه فوت حداکثر پنج میلیارد ریال، (برای بازه سنی ۴ تا ۱۵ سالگی ،سرمایه حادثه معادل ۱ برابر سرمایه فوت تا سقف ۲ میلیارد ریال)، (برای بازه سنی ۷۰ تا ۸۰ سالگی سرمایه حادثه تا سقف ۲ میلیارد ریال)

پوشش نقص عضو دائم و ازکارافتادگی کامل و دائم در اثر حادثه: برای بازه سنی ۴ تا ۸۰ سالگی

 • میزان سرمایه: از ۱ تا ۴ برابر سرمایه فوت حداکثر پنج میلیارد ریال (برای ۴ تا ۱۵ سالگی، سرمایه، ۱ برابر سرمایه فوت و تا سقف ۲ میلیارد ریال)، (برای ۷۰ تا ۸۰ سالگی سرمایه، تا سقف ۲ میلیارد ریال)
 • پرداخت خسارت نقص عضو: به صورت درصدی از سرمایه تعهد شده بر اساس آیین‌نامه ۸۴ شورای عالی بیمه
 • پرداخت کل سرمایه تعهد شده درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم: (در صورت بیماری با رعایت دوره انتظار یک ساله)
 • پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه: از ۴ تا ۸۰ سالگی
 • میزان سرمایه: برابر ۲۰٪ سرمایه حادثه و حداکثر ۱ میلیارد ریال، (برای ۴ تا ۱۵ سالگی و ۷۰ تا ۸۰ سالگی تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال)
 • بسته تکمیلی خطرات اضافی حادثه: شامل پوشش خطرات اضافی ناشی از زلزله، سیل، آتشفشان، موتورسیکلت سواری و ورزش‌های رزمی یا حرفه‌ای
 • پوشش معافیت درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم (ناشی از بیماری یا حادثه): در این صورت بیمه گذار از پرداخت حق بیمه عمر در سنوات آتی معاف است و تا پایان مدت بیمه‌نامه پرداخت حق بیمه ثابت عمر (فقط پوشش اصلی) بر عهده شرکت بیمه‌گر خواهد بود.
 • بازه سنی: از ۱۸ ۶۵ سالگی
 • دوره انتظار: زمان شروع بیماری منشا ناتوانی، باید حداقل ۱ سال پس از شروع پوشش باشد اما خطرات ناشی از حادثه دوره انتظار ندارد.

پوشش امراض خاص و بسته تکمیلی پوشش معافیت: ابتلا به بیماری‌های خاص، چالش‌هایی را به خانواده فرد مبتلا تحمیل می‌کند. ارایه این پوشش با هدف حمایت از بیمه‌شده و کمک به فرآیند معالجات طبی در دوران ابتلا به هریک از بیماری‌های خاص تعهد شده و تامین بخشی از بار مالی هزینه‌ها در دوران سخت بیماری است. در صورت ابتلا به هریک از بیماری‌های خاص تعهد شده و عدم فوت پیش از ۳۰ روز از تاریخ ابتلا، شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت سرمایه خریداری شده از سوی بیمه‌گذار است. پوشش امراض خاص پس از پرداخت خسارت فاقد اعتبار می شود و ارایه مجدد آن منوط به درخواست بیمه‌گذار و تحلیل و پذیرش ریسک توسط بیمه‌گر خواهد بود. در شرایط عمومی پوشش امراض خاص، مواردی با عنوان استثنا مشخص شده که خارج از تعهد بیمه گر است.

سرمایه تعیین شده درصورت ابتلای بیمه شده و تایید مراکز پزشکی مستقل به طور یک‌جا پرداخت می شود.

پوشش امراض خاص: برای سازه سنی از بدو تولد تا ۶۵ سالگی

 • میزان سرمایه: از ۱ تا ۲ برابر سرمایه فوت به هر دلیل و حداکثر پنج میلیارد ریال، (از بدو تولد تا ۱۵ سالگی ۱ برابر پوشش سرمایه فوت تا سقف پنج میلیارد ریال)
 • دوره انتظار: شش ماه از آغاز پوشش

امراض خاص: انفارکتوس قلبی (سکته)، سکته‌ مغزی، انواع‌ سرطان، پیوند اعضای اصلی‌ بدن، ‌جراحی‌ عروق‌ کرونر، قرار دادن‌ فنر‌ در عروق‌ کرونر (استنت)، بازکردن تنگی عروق کرونر توسط بالن، جراحی‌ دریچه‌های‌ قلب، قرار دادن پیس میکر

بسته امراض تکمیلی: بیماری‌های نورون‌های حرکتی، نابینایی کامل، ناشنوایی کامل، پارکینسون، آلزایمر و دمانس، نارسایی حاد کلیوی، دیالیز، ام‌اس، کما، مننژیت، هپاتیت ب، هپاتیت سی، اچ آی وی (ایدز)

بیمه شدگان دارنده پوشش اصلی امراض خاص حق انتخاب بسته تکمیلی امراض را دارند.

مشاوره و صدور بیمه‌نامه

دریافت فرم پیشنهاد در قالب پی‌دی‌اف (به زودی)