بیمه باربری

بیمه حمل و نقل کالا یا باربری، قدیمی‌ترین رشته در بیمه‌های بازرگانی است. در این نوع بیمه خسارت وارده به کالا در اثر وقوع خطر در مسیر حمل جبران می‌شود و شرکت بیمه‌گر در مقابل‌ دریافت‌ حق بیمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بیمه‌ای‌، تعهد می‌کند که‌ اگر کالای‌ مورد بیمه‌ در جریان‌ حمل‌ و جابه‌جایی‌ از مبدا به ‌مقصد مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ به ‌علت ‌وقوع ‌یکی ‌از خطرات ‌مندرج‌ در بیمه‌نامه ‌تلف‌ و یا دچار خسارت ‌شد یا بیمه‌گذار براساس‌ قوانین‌ ‌بین‌المللی‌ متحمل ‌پرداخت‌ هزینه‌‌ای گردید، زیان‌ وارده را جبران‌ کرده‌ و هزینه‌ها را بپردازد. انواع بیمه حمل و نقل کالا شامل حمل و نقل داخلی، صادراتی، وارداتی و ترانزیت به صورت زمینی، دریایی، هوایی یا ترکیبی با حداقل نرخ ممکن، تحت کلوزهای مختلف (A,B,C & Total Loss) برای پوشش‌های متفاوت توسط قابل ارایه است.

بیمه‌نامه باربری وارداتی: این بیمه‌نامه یکی از اسناد مورد نیاز برای گشایش اعتبار در بانک‌هاست و خطراتی‌ را که‌ در حین حمل کالاهای‌ خریداری‌شده از کشورهای مختلف جهان به مقصد ایران، تهدید می‌کند تحت پوشش‌ قرار می‌ دهد.

بیمه‌نامه باربری صادراتی: این بیمه‌نامه کالاهایی را که از ایران به کشورهای دیگر حمل می گردند و بر اساس شرایط فروش نیاز به بیمه‌نامه صادراتی دارند، تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه‌نامه باربری ترانزیت: اگر مبدا و مقصد ترابری برخی کالاها خارج از مرزهای ایران باشد و کشور ایران تنها در مسیر حمل قرار داشته باشد، برای پوشش بیمه‌ای محمولات، بیمه نامه‌ باربری ترانزیت کارآیی دارد.

بیمه‌نامه باربری داخلی: صاحبان کالا برای پوشش بیمه‌ای محموله هایی که مبدا و مقصد حمل آن‌ها داخل کشور ایران باشند، می توانند از این نوع بیمه‌نامه بهره‌مند شوند.

نکته‌های دیگر

نکته‌ها و ریزه‌کاری های متعدد دیگری نیز درباره بیمه باربری وجود دارد که در آینده آن‌ها را شرح خواهیم داد.

مشاوره و صدور بیمه‌نامه

دریافت فرم پیشنهاد در قالب پی‌دی‌اف (به زودی)