مفهوم بیمه شخص ثالث

بر اساس قانون مصوب ۱۳۸۷ خورشیدی همه دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی موظف‌اند مسوولیت خود را در مقابل جبران خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث، نزد یکی از شرکت های بیمه داخلی بیمه کنند. این بیمه از فروردین ماه ۱۳۴۸ خورشیدی به مردم معرفی شد و از جنس بیمه‌های مسوولیت طبقه‌بندی می‌شود.

خسارت مالی:

الف) طبق قانون اگر میزان خسارت کم‌تر از مبلغ تعیین شده باشد ارایه گزارش مقامات انتظامی الزامی نیست و طرفین حادثه می‌توانند با هر دو وسیله نقلیه به همراه بیمه نامه های معتبر، کارت‌های شناسایی وسیله نقلیه، گواهی‌نامه و کارت ملی طرفین به شرکت بیمه برای دریافت خسارت مراجعه کنند.

ب) اگر میزان خسارت بیش از مبلغ تعیین شده قانونی باشد وسیله نقلیه زیان‌دیده با مدارک فوق و گزارش مقامات انتظامی باید به شرکت بیمه طرف مقصر برای بررسی و دریافت خسارت، مراجعه کند.

خسارت منجر به جرح یا فوت:

الف) اگر مصدوم بعد از تصادف فوت کند نباید صحنه حادثه را تغییر یابد و بایستی مراتب به مقامات انتظامی اعلام گردد.

ب) اگر مصدوم در اثر حادثه مجروح گردد، مقصر باید بلافاصله مصدوم را به مراکز پزشکی منتقل کرده و مراتب را به مقامات انتظامی اعلام کند. باید توجه داشت که مبالغ احتمالی پرداختی به مصدوم برای کسب رضایت او، از شرکت بیمه قابل استرداد نخواهد بود.

ج) اگر مصدوم بر اثر حادثه مجروح گردد و طرف دیگر مقصر حادثه نیست باز هم باید بلافاصله مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کند.

نکته‌های دیگر

نکته‌ها و ریزه‌کاری های متعدد دیگری هم‌چون تصادف با خودروهای گران‌قیمت و لوکس، خسارت وارده به تاسیسات و معابر شهری، تصادف در کم‌تر از ۵۰ متر آغازین حرکت پس از خروج از محل پارک خودرو یا دوربرگردان وسط معبر، تصادف در بزرگ‌راه‌ها، تصادف در خیابان‌ها و معابر یک طرفه خسارت وارده به اموال و تاسیسات یا ساختمان‌های خصوصی و خانه‌ها، نصب تجهیزات غیر استاندارد پشت یا جلوی خودرو، نحوه محاسبه تخفیف‌، انتقال بیمه‌نامه از یک شرکت بیمه به شرکت دیگر، انتقال بیمه‌نامه از یک فرد به دیگری و موارد مشابه وجود دارد که در آینده آن‌ها را شرح خواهیم داد.

مشاوره و صدور بیمه‌نامه

دریافت فرم پیشنهاد در قالب پی‌دی‌اف (به زودی)